وارد حساب کاربری خود شوید و از طریق گزینه تنظیمات کانال و انتخاب سربرگ تصویر پروفایل و کاور، تصویر مورد نظرتان را با توجه به اندازه های داده شده انتخاب و بارگذاری کنید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!