خیر نمی توانید. کانال شما لغو شده است ولی حذف کامل نشده است ، شما می‌توانید با استفاده از شماره تماس و یا ایمیل خود کانال را بازگردانید. شماره تماس و یا ایمیلی که در کانال لغو شده استفاده کرده اید هنوز در آن کانال ثبت هستند، بنابراین باید از شماره و یا ایمیل جدید برای کانال جدیدتان استفاده کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!