خیر نمی توانید. تغییر نام کاربری در آپارات مجاز نیست.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!