وارد حساب کاربری خود شوید و از طریق گزینه تنظیمات کانال و انتخاب سربرگ “تصویر پروفایل و کاور”، تصویرکاور مورد نظرتان را با توجه به اندازه های داده شده انتخاب و بارگذاری کنید. اگر این دسترسی را ندارید، می توانید درخواست خود را برای بررسی و باز شدن این دسترسی به ایمیل pr@aparat.com ارسال نمایید
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!