وارد حساب کاربری خود شوید و از طریق گزینه تنظیمات کانال و انتخاب سربرگ “تصویر پروفایل و کاور”، تصویرکاور مورد نظرتان را با توجه به اندازه های داده شده انتخاب و بارگذاری کنید. اگر این دسترسی را ندارید، می توانید درخواست خود را برای بررسی و باز شدن این دسترسی از طریق آدرس support.aparat.com با ارسال تیکت ثبت کنید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!