این متریک درصد سهم کانال از درآمد حاصل از نمایش موفق آگهی بر روی ویدئوها را نمایش می‌دهد.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!