این متریک مشخص می‌کند که هر کانال بصورت متوسط از هر هزار بازدید چه درآمدی را کسب می‌کند و محاسبه آن با تقسیم درآمد کانال بر تعداد بازدید کانال در یک بازه مشخص بدست می‌آید.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!