درآمد کانال ها بین یک الی ده روز کاری از ابتدای ماه، پرداخت می‌شود.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!