تبلیغات ویدیویی که در ابتدا و یا میانه محتوا پخش می شوند، تنها در صورتی نمایش موفق محسوب می‌شوند که بیشتر از 4ثانیه از آن توسط کاربران دیده شود. بنابراین لزوما هر بازدید به معنای نمایش موفق یک تبلیغ نیست.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!