نرخ RPM کاملا شناور است و به عواملی همچون:
-نوع محتوای کانال
-نوع و قیمت تبلیغات نمایش داده شده روی محتوای کانال
-نرخ نمایش موفق تبلیغات در کانال و...
بستگی دارد.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!