نهایت تعداد کاراکتر برای هر برچسب 23 عدد است و و قتی بیشتر از این تعداد کاراکتر تایپ می کنید برچسب شما به صورت ناقص قابل مشاهده خواهد بود
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!