در صفحه داشبورد پخش زنده، دسته بندی را روی حالت خصوصی قرار دهید. به این ترتیب، فقط افرادی که لینک پخش زنده شما را دارند، می‌توانند آن را تماشا کنند.
این مقاله مفید بود؟
لغو
خیلی ممنون!